Skip to main content
Tag

ปัญหาสระว่ายน้ำที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

ปัญหาสระว่ายน้ำที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

By ปัญหาสระว่ายน้ำที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข No Comments

1.  น้ำเขียว  น้ำเขียวมักจะมีสาเหตุมาจากการขาดการดูแลหรือขาดสารเคมี  ทำให้สาหร่ายและตะไคร่เจริญเติบโต เป็นผลทำให้น้ำมีสีเขียว  ถ้าทิ้งไว้นานก็ยิ่งเขียวมากขึ้น จนกลายเป็นสีดำการแก้ไข  ทำได้โดยการเติมคลอรีนลงไป  และเดินระบบกรองและหมุนเวียนน้ำให้นานกว่าปกติ  (หรือตลอดเวลา)  ดูดตะกอนที่ตกลงมาก้นสระบ่อย ๆ และล้างเครื่องกรองให้บ่อยขึ้น  ถ้า 2 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือไม่ดีเท่าที่ควร  ให้ใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำใสร่วมด้วย  ปัญหาน้ำเขียวน่าจะแก้ไขปัญหาได้ภายใน 3-4 วัน (สำหรับสระ 100 ลูกบาศก์เมตร)  ถ้าสระขนาดใหญ่อาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่านี้

2.  ตะไคร่ ปัญหาตะไคร่มักเกิดจากการดูแลที่สม่ำเสมอหรือน้ำขาดสารเคมีทำให้ตะไคร่เจริญเติบโต  ทั้งตะไคร่เขียว  เหลืองและดำ  ส่วนมากจะมีที่บริเวณผนังสระและตามร่องกระเบื้อง
การแก้ไข  ทำได้โดยทำการขัดตะไคร่  และเติมน้ำยาควบคุมตะไคร่  วันรุ่งขึ้นจึงทำการดูดตะกอนที่ตกลงที่พื้นสระทิ้งไป  หลังจากนั้นควรทำการเติมน้ำยาควบคุมตะไคร่เป็นประจำ  และควรควบคุมค่าคลอรีนในสระไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐาน  เพื่อช่วยควบคุมตะไคร่อีกทางหนึ่ง

3.  น้ำมีสีที่แปลกออกไป การที่น้ำมีสีแปลกออกไปจากปกติเช่น  สีแดงหรือสีสนิม  เป็นต้น  สาเหตุมาจากน้ำมีแร่ธาตุต่างๆ ปะปนอยู่ในปริมาณที่สูง เช่น  เหล็ก  สังกะสี  เป็นต้น  มักจะเกิดปัญหากับน้ำบาดาลเป็นส่วนใหญ่ การแก้ไข  ทำได้โดยทำการเติมน้ำยาตะกอนโลหะลงในสระโดยเทคนิคในการใช้น้ำยาตกตะกอนโลหะคือเมื่อใส่ลงในสระแล้วต้องปิดระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อให้โลหะที่ปะปนอยู่ตกตะกอนทิ้งไว้ 1 คืน  และต้องรีบดูดตะกอนออกตั้งแต่ช่วงเช้า  เนื่องจากถ้าอุณหภูมิสูงตะกอนจะลอย  ทำให้ดูดตะกอนออกได้ไม่หมด  หากมีการเติมน้ำใหม่เข้าสระก็ควรจะใช้น้ำประปาหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะดีกว่า

การดูแลสระว่ายน้ำสำคัญคือตัวผู้ดูแลต้องเอาใจใส่ให้มากที่จะต้องคอยตรวจสอบค่าเคมีและศึกษาตัวสารเคมีให้เข้าใจก่อนที่จะใช้ ในการกรองหมุนเวียนน้ำก็ต้องตรวจสอบว่าตัวกรองสกปรกจะต้องล้างหรือไม่และระบบสระว่ายน้ำที่ดีก็จะเป็นระบบน้ำล้นเพราะสระจะไม่คอยจะสกปรกง่ายต่อการดูแลรักษา